Berichten

toestemming

Toestemming ouders nodig voor behandeling minderjarigen

Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband…

Euthanasie bij dementerenden

Wat is euthanasie? Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld een euthanasieverklaring of behandelverbod. In zo’n verklaring kan de patiënt vastleggen onder welke omstandigheden hij zou…