Berichten

jubileumfeest

Ontslagrecht weer aan vernieuwing toe

Het ontslagrecht is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid al flink veranderd. Volgens de naam van deze wet zal meer zekerheid geboden worden. Echter, het tegendeel is gebleken. Door de gewijzigde ketenregeling (van 3x3x3 naar 2x3x6,…
ongeschikt

Ongeschikt voor het verrichten van arbeid?

Zoals wellicht bekend, bestaan diverse manieren om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de volgende kwestie betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze kan door de werkgever worden opgezegd op de manieren zoals omschreven…

Ontslag Grolschmedewerker na overgeven

"Een medewerker van Grolsch blijkt in juli vorig jaar ontslagen te zijn, omdat hij bij het geven van een presentatie moest overgeven. De man was zo zenuwachtig dat de spanning hem te veel werd. Tijdens zijn presentatie liep de medewerker weg,…
ontslaggrond

Ontslaggronden, de h-grond toegepast

Met de invoering van het nieuwe ontslagstelsel is per 1 juli 2015 het ontslagrecht veranderd. De grootste verandering houdt in dat de ontslaggrond de ontslagroute bepaalt. Voorheen kon de werkgever of werknemer zelf kiezen welke route gevolgd…