Berichten

aanzeggen

Aanzeggen ook mogelijk per mail

De aanzegplicht is per 1 januari 2015, sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de wet opgenomen. Deze verplichting houdt kort gezegd in dat de werkgever uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd…
vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst

Zowel werkgever als werknemer hebben diverse mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd middels het in gang zetten van een ontbindingsprocedure via de kantonrechter of een ontslagvergunning…