Berichten

wmo

Ondersteuning thuis via de Wmo 2015

Met het uiteenvallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. Sinds de…