Berichten

concurrentiebeding

Concurrentiebeding: wanneer ben je hieraan gebonden?

Een veel voorkomend beding in de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding. Dit beding houdt in dat jouw werkgever voorwaarden stelt indien jij bij beëindiging van het dienstverband bij een concurrent gaat werken. Indien jij wel bij een…
proeftijd

Stilzwijgend verlengen overeenkomst van opdracht

Werk jij op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht? Dit verschil kan van belang zijn voor de regels betreffende bijvoorbeeld het concurrentiebeding en/of relatiebeding. Zoals in mijn vorige blog weergegeven,…
ketenregeling

Ketenregeling

Een aantal wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wijzigingen hebben betrekking op werknemers die een contract hebben voor bepaalde tijd, de flexwerkers. Met name de wettelijke bepalingen…