Berichten

Stijging aantal rechtszaken met gemeente

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept. De invoering van de WMO is vrij snel verlopen. In de WMO is vastgelegd op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met…