Berichten

slapend dienstverband

Toch transitievergoeding bij slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband is voor werkgevers een mogelijkheid om onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. In een eerder artikel heb ik deze mogelijkheid kort besproken. De transitievergoeding wordt betaald bij een dienstverband…
contractverlenging

Geen contractverlenging voor zwangere werkneemster

De wet kent zogenoemde opzegverboden die ervoor zorgen dat een werknemer in sommige situaties meer ontslagbescherming krijgt. Geldt een dergelijk opzegverbod en zegt de werkgever toch het contract op, dan kan de werknemer dit ongedaan maken.…
ontbindingsverzoek

Kantonrechter wijst ontbindingsverzoek werkgever af

Indien de werkgever een ontbindingsverzoek bij de rechtbank indient vanwege disfunctioneren van de werknemer, dan moet de werkgever dit disfunctioneren goed onderbouwen. De rechtbank heeft in een recente uitspraak het volgende van groot belang…
relatiebeding

Het relatiebeding buiten toepassing laten

Wellicht ben je je niet bedacht op diverse bepalingen die in jouw arbeidsovereenkomst zijn opgenomen en ga je op basis van goed vertrouwen dit contract aan met jouw werkgever. Het concurrentie- en relatiebeding is naar mijn idee een van de meest…
verstoorde arbeidsverhouding

De verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever kan bij de kantonrechter verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De wet eist dat de werkgever een redelijke grond voor ontslag heeft. Indien de redelijke grond, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW,…
billijke vergoeding

Billijke vergoeding voor werknemer die om ontbinding verzoekt

Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan door zowel de werkgever als de werknemer worden ingediend. Artikel 7:671c lid 1 BW noemt voor een dergelijk verzoek van de werknemer het volgende: De kantonrechter kan op verzoek van de…
opzegverbod

Einde arbeidscontract ondanks opzegverbod wegens ziekte

Wat zou je doen als het arbeidscontract wordt opgezegd terwijl je ziek bent? Gedurende de ziekte van een werknemer geldt namelijk een opzegverbod (artikel 7:673 BW). Dit is recentelijk een werknemer overkomen. Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid…

Ontslag Grolschmedewerker na overgeven

"Een medewerker van Grolsch blijkt in juli vorig jaar ontslagen te zijn, omdat hij bij het geven van een presentatie moest overgeven. De man was zo zenuwachtig dat de spanning hem te veel werd. Tijdens zijn presentatie liep de medewerker weg,…
privéberichten werknemer

Mag een werkgever privéberichten van werknemers lezen?

Mag een werkgever privéberichten van werknemers lezen? Dat vroeg een man uit Roemenië zich af. In 2007 werd hij ontslagen door zijn werkgever, omdat hij tijdens zijn werk als ingenieur niet alleen berichten had verstuurd naar zijn collega's,…