Berichten

wmo

Ondersteuning thuis via de Wmo 2015

Met het uiteenvallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. Sinds de…

Stijging aantal rechtszaken met gemeente

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept. De invoering van de WMO is vrij snel verlopen. In de WMO is vastgelegd op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met…