Berichten

ongeschikt

Ongeschikt voor het verrichten van arbeid?

Zoals wellicht bekend, bestaan diverse manieren om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de volgende kwestie betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze kan door de werkgever worden opgezegd op de manieren zoals omschreven…
opzegverbod

Einde arbeidscontract ondanks opzegverbod wegens ziekte

Wat zou je doen als het arbeidscontract wordt opgezegd terwijl je ziek bent? Gedurende de ziekte van een werknemer geldt namelijk een opzegverbod (artikel 7:673 BW). Dit is recentelijk een werknemer overkomen. Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid…